Verdure, s.r.o.,
Domkárska 15,
821 05 Bratislava
Telefón: +421 914 222 111
Email: verdure@verdure.sk

Prevádzka Kanianka, ČSLA 220, 972 17 Kanianka